Velg en side

Tjenester

Som din fortollingspartner hjelper vi deg med effektiv og rask grensepassering.

NB!

Fra 1.1.2022 er Terminalservice AS en del av
KGH Customs Service AS

Z

Norsk import

Vi fortoller alle typer varer.

Z

Norsk eksport

Vi hjelper deg med eksport ut av Norge.

Z

Svensk import

Vi hjelper til med import inn til Sverige.

Z

Svensk eksport

Vi hjelper deg med eksport ut av Sverige når du kommer til grensen.

Z

Oppstart av import til Norge

Vi hjelper deg med hva du må tenke på. Hvordan dette gjøres og hva som behøves av dokumenter.

Z

Søknad om bindende klassifisering

Vi søker tollvesenet for deg, dette er viktig ved usikkerhet om varenummer. Spesielt gjelder dette ved import av varer med høye avgifter.

Z

Politiattester for våpen

Vi søker politiet og gjennomfører fortollingen.

Z

Søknad om tollnedsettelser

Vi søker tollvesenet om tollnedsettelse på dine varer. Dette er bare nødvendig for enkelte varer.

Z

EUR-Sertifikater

Vi kan hjelpe deg med utfylling av EUR-Sertifikater.

Z

Transitteringer

Vi gjør transitteringer både inn og ut av Norge. Transitteringer kan vi gjøre både på vår egen eller kundens garanti.