Velg en side

RETT FORTOLLING TIL RIKTIG PRIS!

RETT FORTOLLING TIL RIKTIG PRIS!

NB!


Fra 1.1.2022 er Terminalservice AS
en del av KGH Customs Services AS.

 

Spørsmål om fortolling, priser og tilbud?

 

Fortollingsskjema på norsk og engelsk

 

Overlat tolldeklarasjonene dine til oss og la oss sørge for smidig kryssing av grenser

 

Vi har lang erfaring med papirer for grensepassering inn og ut av Norge.

Terminalservice er nå helt innlemmet i KGH Customs Service AS og har kontor på grensen v/Svinesund og Isebakkeveien 25 i Halden. KGH Customs Service har kontor på alle bemannede grenseoverganger mellom Norge og Sverige. Du kan derfor få papirene der du ønsker å passere.

 

Kontakt:

Telefon: 988 95 658
Mail: ka12@kghcustoms.com
Mail: Erik.hellum@kghcustoms.com